มาราธอนแรกของผม

ชีวิตเปลี่ยน เมื่อวิ่งมาราธอน…..การวิ่งมาราธอน คือการวิ่งในระยะ 42.195 กิโลเมตร ถือเป็นการทดสอบสภาพร่างกายและจิตใจ marathon bangsaen 42 ครั้งนี้ คือการทดสอบการฝ่าเปลวแดดและเนินจริงๆ Continue reading “มาราธอนแรกของผม”