Tag: วุฒศักดิ์ คลินิค

  • วุฒิศักดิ์ คลินิค ยื่นล้มละลายแล้ว

    วุฒิศักดิ์ คลินิค ยื่นล้มละลายแล้ว July 11, 2020 “เพราะความสวยรอไม่ได้” วุฒิศักดิ์คลินิก ล้มละลาย ขาดทุน 2 ปีกว่า 1,000 ล้านบาท รายได้หด 7 ปีติด ทนายเกิดผล แก้วเกิด โพสต์ข้อความในเฟสบุ๊ค เปิดเผยว่า วุฒิศักดิ์คลินิคดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้นัดไต่สวนในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทนายคนดังกล่าว ได้โพสต์รูปภาพเอกสารคำประกาศศาลล้มละลายกลาง ซึ่งมีใจความว่า บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิค อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล เนื่องจากมีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นมูลค่าหนี้กับเจ้าหนี้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท แต่กิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอันสมควร และช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ จึงขอให้ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางได้รับคำร้องเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 และมีคำสั่งนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. สำหรับสาเหตุที่กิจการวุฒิศักดิ์คลินิคตกต่ำอย่างต่อเนื่องนั้น […]